Skladovanie a transport

Nafukovacie člny Rob Fin možno skladovať v nafúknutom, ale i zbalenom stave. Treba ich chrániť pred vlhkosťou a pred skladovaním riadne vysušiť. Počas skladovania vám loď môžu poškodiť hlodavce, alebo plesne. Zvoľte preto ku skladovaniu miesto suché a vetrané. Neskladujte člny nadmerne zaťažené a na ostrých hranách. Pri dlhodobom uskladnení výrobca odporúča uzavrieť ventily. Skladujte mimo dosahu organických rozpúšťadiel.

Nafukovacie člny Rob Fin transportujte v nafúknutom, alebo zbalenom stave. Pokiaľ ho transportujete v zbalenom stave, vždy v transportnom vaku dodávaným k lodi už v cene. Na zloženom člne bez vaku môžu vzniknúť pri neopatrnom zaobchádzaní počas transportu malé odreniny preloženej hrany.